rely

آخرین اخبار در مورد هلال احمراستان مرکزی

گسترش خانه‌های هلال روستایی در استان مرکزی در دستور کار

تا پایان سال بیش از ۸۰۰ روستای استان مرکزی دارای خانه هلال خواهند شد. شهرجردی سرپرست جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: هزار روستا در استان مرکزی قابلیت تشکیل خانه هلال را دارند که تا پایان سال خانه هلال روستایی در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد این روستا‌ها تشکیل خواهد شد. هلال احمر استان مرکزیشهرجردی با اشاره به حضورجوانان در جمعیت هلال احمر افزود: بیش از ۱۲ هزارنفر داوطلب فعال هلال احمر در استان وجود دارد دا ...